Røde Kors med digital leksehjelp

Integrert på 1 time

Les mer

Røde Kors og voksne frivillige har hjulpet skoleelever med leksene siden 1992. Brukerundersøkelsene forteller at Røde Kors Leksehjelp bidrar stabilt til mer læring og bedre resultater i skolen.

Stream Team: On Demand for Nordic Countries

Why great UX needs Continuous Deployment:

Read More (english)

Iterate og Telenor Comoyo har i tre år utviklet internetbaserte strømningstjenester for film og TV.

Agile metodikk for optimalisering av brukeropplevelse, native apps, DRM, Smooth Streaming, analytics og datadrevne innovasjons-prosesser.

Forskningsbasert. For alle.

Test først: Så utvikling

Les mer

"Iterate kom med en kompetanse ingen av oss hadde, og ledet prosjektet for oss med stødig hånd. Hele organisasjonen vokste på dette prosjektet, som også gjorde oss enda mer markedsorienterte" sier Eunike Ditlevsen, markedssjef i Nimi.

På nye nimi.no kan du som trenger behandling på få minutter bli knyttet sammen med riktig behandler.

Begynn i Iterate, bli Entreprenørtrainee

Nyutdannet?

Les om å jobbe i Iterate

Iterate Entreprenørtrainee er et årslangt program for alle nyutdannede som begynner i Iterate.

Iterate valgt for å inspirere, oppdatere og fornye

Lean Kvalitetssikring

Les kundeperspektiv

Med kvalitetssikring som levebrød og lean utviklingsprosess som metode, ser Corena fra Kongsberg hele tiden etter muligheter til å bli bedre. De valgte Iterate for å samkjøre utviklingsavdelingene, og lære mer om testdrevet utvikling.

Knekker koden med kata

Les fagperspektiv

Når testene lages først, og kjøres kontinuerlig, kan både feilsituasjoner og svakt design avdekkes før en eneste vanlig kodelinje er skrevet. Test-drevet utvikling står sentralt i utviklingsmetoden Extreme Programming (XP), laget av Kent Beck.

Smidige fasetter ga bedre web for Veidekke

Nye nettsider

Les kundeperspektiv

Veidekke er et stolt selskap, med lange tradisjoner for å gjennomføre kompliserte prosjekter. Mye mer enn å bygge veier, som folk flest forbinder dem med. Bruk av fasetter skapte et utstillingsvindu for selskapets mangfold.

Solr og Lucene

Les fagperspektiv

Set-basert prosjektarbeid og kort avstand fra idémakere til teknisk spisskompetanse, sørget for at Solr-fasetter ble en suksess i stedet for å bli droppet.

Mer effektivt med jevne leveranser for DNV

Hyppige leveranser

Les kundeperspektiv

Effektiv prosjektgjennomføring og stort engasjement fra brukerne, var noen av de positive erfaringene Det Norske Veritas (DNV) høstet ved å bruke Iterate og lean prosjektgjennomføring. Riktig valg av verktøy understøttet gevinsten.

Python og Django

Les fagperspektiv

I utviklingsprosjekter der de som skal bruke systemet ikke har grunnlag for å vite hva de skal etterspørre, kan veien være viktigere enn målet når teknologi skal velges.